Anna Daghem

Vi är ett daghem med kristna värderingar.
Vi har morgonsamling och ber bordsbön, men i övrigt fungerar det som ett
vanligt dagis där det främsta målet är att ta hand om barnen på bästa sätt.Personalen som jobbar på Anna daghem är:

Sonja Johansson – Föreståndare
Sabina Dahlman – Barnträdgårdslärare
Carolina Gull – Barnskötare
Karolina Bergqvist-Backman – Barnskötare
Sandra Snellman – DaghemshjälpEn syskongrupp för alla barn från 1-5 år.

Vi vill ge barnen, tillsammans med föräldrarna, en stabil grund att stå på
och goda värderingar som håller genom livet

Vi vill att barnen ska känna sig hörda och sedda samt trygga i gruppen

Vi ger tid för
-att utvecklas i sin egen takt
-lek
-en trygg famn
-samtal om livet, tro och tvivel
-stillhet

Grundsynen är att varje barn är unikt med sina egenskaper och förmågor.
Barnen skall få förståelse för och upplevelser av vårt kulturarv och de bibliska berättelserna.Kontakt:
Södermalmsgatan
Jakobstad
Tel 044 7600144