Ledarskap:

Föreståndare och pastor:
Stefan Löv
tel. 0407222182

Pastor:
Jonas Ahlsved
tel. 0407010951
jahlsved@gmail.com

Styrelsens ordförande:
Sofia Grankull
tel. 0505465306Äldste:
Stefan Löv
Jonas Ahlsved
Tommy Johansson tel. 0503009588
Markus Smeds tel. 0505892477
Matias Grankull tel. 0447815369
Christian Backman christian.backman@kronqvist.com


Styrelse:
Sofia Grankull
Tua Backman
Christian Backman
Svante Löv
Markus Pettersson
Carolina Gull Kontonummer:
Brukskonto (tionde, gåvor, etc):
FI80 3131 3001 1554 23

Missionskonto:
FI86 3131 3001 2088 59

Byggkonto:
FI97 3131 3001 2035 20

Gerd Erikssons minnesfond:
FI58 3131 3001 1554 31Adress:
Södermalmsgatan 1
68600 Jakobstad