• Lovsång

  • Samling

  • Undervisning

  • Gemenskap

  • Ungdomar

  • Spel

  • Undervisning

När Jesus sade ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar” så tillfogade Han en viktig sak ”Och, se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” Det är Hans närvaro, Hans helige Ande i oss och genom oss som är den stora skillnaden när vi tjänar Herren i den här världen. Vilka situationer vi än ställs inför där vi tycker att vi kommer till korta så har det egentligen ingen betydelse. För när har Gud sagt att det är vi som skall stå för kraften och förmågan? Det enda Han begär av oss är vår lydnad och vår villighet att stå till förfogande. Är vi fast beslutna att tjäna och lyda Honom i den här tiden så är Han fast besluten att bistå med all kraft vi behöver för att människor skall kunna bli frälsta och förvandlade och själva kunna komma in i ett fruktbart liv som Jesu efterföljare. Herren är med dig, du tappre stridsman och tappra stridskvinna!