play.png

 

Ebbe Play, är riktad till barn födda åren 2012-2015 (4-6 åringar). Fokus i denna grupp är på att barnen ” på ett lekfullt sätt” ska få lära sig bibelberättelser. De får lära sig att Gud har skapat dem, Gud älskar dem och att Jesus alltid vill vara deras vän. Materialet som används är Pingst Ungs’ ”Leva livet”. Ebbe Play samlas vanligtvis i första klassrummet på övre våningen i Optima. Ansvarig är Carolina Gull.

stars.png

Ebbe Stars är gruppen avsedd för barn födda åren 2009-2011(7-9åringar). Här ligger betoningen på att ge barnen en grundläggande kännedom om Gud, Jesus och den Helige ande. Barnen får undervisning om de mest centrala delarna av den kristna tron, såsom skapelse, frälsning, evigt liv m.m. och får lära sig vad det handlar om att följa Jesus. Programmet består av roliga lekar, enkla draman, illustrationer och olika sorters frågesporter. Materialet som används är Kåre och Janne Skulands norska material ”Kreative barnesamlingar”. Ebbe Stars samlas vanligtvis nere i optimas jumpa-sal. Ansvarig för mellangruppen är Mirella Enlund.

Dansgruppen Step of faith, gruppen för de dansintresserade i Stars och Challenge fortsätter med övningar i samband med barnmötena.(Övningarna hålls i Optimas jumpasal) Preliminära datum för övningarna är 9.9, 7.10, 21.10 och 2.12 kl. 12.00. Ansvariga för dansgruppen är Petra Ford och Alva Grankull.

Challenge.png

Ebbe Challenge är gruppen avsedd för unga födda åren 2008-2005 (10-14 åringar). Målet är att hjälpa dem att växa i tron, fördjupa sin relation med Gud och utmana dem att leva med Jesus i vardagen. Här handlar det om gruppaktiviteter, diskussioner, intressanta bibelstudier och bönestunder. Materialet som används som bas för denhär gruppen är Youth for Christ lärjungamaterial ”Alive”. Ebbe Challenge samlas i regel i klassrum nr. 2 uppe på övre våningen vid Optima. Ansvariga är Matias Grankull och Christian Backman.

Nytt för i år är också att Ebbe Challenge redan från början av gudstjänsten sitter tillsammans med ledarna (längst till höger sett framifrån och i mitten av auditoriet) och efter kollekt (eller nattvard) går alla grupper iväg till sina resp. samlingar. Vissa samlingar hålls också gemensamma, då lilla-mellan gruppen tillsammans eller mellan-stora gruppen tillsammans. Söndagsskolan avslutas i regel kl. 12.30 (eller 1 ½ efter att gudstjänsten börjat) Därefter är barnen på föräldrarnas ansvar

   

 

Beskrivning
Vi är ett daghem med kristna värderingar.
Vi har morgonsamling och ber bordsbön, men i övrigt fungerar det som ett vanligt dagis där det främsta målet är att ta hand om barnen på bästa sätt.

Grundsyn
Är att varje barn är unikt med sina egenskaper och förmågor. Barnen skall få förståelse för och upplevelser av vårt kulturarv och de bibliska berättelserna. Vi vill att barn skall få möjlighet att reflektera och samtala om tro, tvivel och livet på deras egna villkor. Barnen skall också få möjlighet till stillhet och eftertanke.

 

Mera information hittar du på Anna Daghems egen hemsida http://ebeneserkyrkan.fi/anna/