Markus, 10 Kapitlet

13 Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. 14 När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. 15 Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." 16 Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem.

Vid Ebeneserkyrkan har vi stor vikt på barnens och ungdomarnas trivsel.

Ett perfekt ställe att träffa vänner på och att bara få möjlighet att umgås med lovsång och bibelord.

I den lilla gruppen för 3-6 åringar får barnen ta del av bibelberättelser genom teater, handdockor och olika berättelsebilder. Vi brukar också pyssla, sjunga och leka under samlingarna. Lilla gruppen består som bäst av ett femtontal barn.
Ansvarig för lilla gruppen är Carolina Gull.

I den större gruppen, som i dagsläget består av ett tjugotal 6-12 åringar ligger fokus på att barnen ska få en egen grundläggande och personlig relation med Gud, Jesus och den Helige Ande. Barnen får, med hjälp av kreativ undervisning, beskrivande illustrationer och skojiga utmaningar lära sig de mest centrala delarna i den kristna tron och vad det handlar om att leva det kristna livet.
Ansvarig för den stora barngruppen är Mirella Enlund.

Barnen sitter med under början av gudstjänsten och går sedan iväg på sina egna samlingar.

Beskrivning
Vi är ett daghem med kristna värderingar.
Vi har morgonsamling och ber bordsbön, men i övrigt fungerar det som ett vanligt dagis där det främsta målet är att ta hand om barnen på bästa sätt.

Grundsyn
Är att varje barn är unikt med sina egenskaper och förmågor. Barnen skall få förståelse för och upplevelser av vårt kulturarv och de bibliska berättelserna. Vi vill att barn skall få möjlighet att reflektera och samtala om tro, tvivel och livet på deras egna villkor. Barnen skall också få möjlighet till stillhet och eftertanke.

 

Mera information hittar du på Anna Daghems egen hemsida http://ebeneserkyrkan.fi/anna/