Kalender

Föregående månad Föregående dag Nästa dag Nästa månad
Efter månad Efter vecka Idag Hoppa till specifik månad
Gudstjänst i Optima, Jonas Ahlsved
Kontakt Stefan Löv

Vi tar del av Guds ord, lovsång och tillbedjan.

Barnen är med till en början innan de går till sitt

Plats Södermalmsgatan 1