Kalender

Föregående månad Föregående dag Nästa dag Nästa månad
Efter månad Efter vecka Idag Hoppa till specifik månad
Gudstjänst med nattvard, Stefan Löv
Kontakt Stefan Löv

Vi tar del av Guds ord, lovsång och tillbedjan.

Barnen är med till en början innan de går upp till sitt

Servering efteråt

Plats Södermalmsgatan 1