Kalender

Föregående månad Föregående dag Nästa dag Nästa månad
Efter månad Efter vecka Idag Hoppa till specifik månad
Företagarträff vid Lindhs

Är till företagare eller för de som är intresserade av företagandet och Business. Träffarna ordnas en gång per månad.

Vi diskuterar om aktuelle saker som berör företagande.

Vi ber för och stöder varandra

Thomas Enlund och Andreas Lindh fungerar som kontaktpersoner