Kalender

Föregående månad Föregående dag Nästa dag Nästa månad
Efter månad Efter vecka Idag Hoppa till specifik månad
Ekumenisk parkgudstjänst i Skolparken.
Kontakt Stefan Löv

Predikant är Helena Smeds, sommarteolog i Jakobstads svenska församling.

Plats Skolparken