Kalender

Föregående månad Föregående dag Nästa dag Nästa månad
Efter månad Efter vecka Idag Hoppa till specifik månad
Församlingsläger i Österhankmo.

Församlingslägret ordnas 3 – 5.8 vid Österhankmo
lägergård. Camilla Klockars kommer att gästa oss
under lägret. Anmälan ska göras senast 15.7 via
länken som kommit via e-postlistan.

Välkommen med på gudstjänsten där söndag kl. 10 även om du inte deltar i lägret.
Adressen är Kuxvägen 125, 66560 Österhankmo.