Kalender

Föregående månad Föregående dag Nästa dag Nästa månad
Efter månad Efter vecka Idag Hoppa till specifik månad
Regional bönesamling i Elimkyrkan

Samling vid Kyrkan på Södermalmsgatan för Bön och tillbedjan

Plats Södermalmsgatan 1