Kalender

Föregående månad Föregående dag Nästa dag Nästa månad
Efter månad Efter vecka Idag Hoppa till specifik månad
Sommarkonferens 2019

Finlands svenska Pingst (FSP) och Missionskyrkan i Finland (MKF) arrangerar gemensam Sommarkonferens i Jakobstad 27-30 juni 2019. Sommarkonferensen är familjevänlig med stor satsning på barn och tweenies. Ungdomar och vuxna får också dagarna fyllda med intressant program. Konferensplats blir Optima, som fungerar bra för en stor konferens. Det finns gott om logimöjligheter, även möjligt att bo i skolans bostäder, men det gäller att anmäla sig i god tid.

Talarna under Sommarkonferens 2019 är alla hämtade från Finland: Mika Yrjölä (Helsingfors), Stefan Löv (Jakobstad), Fredrik Martin (Raseborg) och Olle Rosenqvist (Korsholm). Temat är ”Ge det vidare” – vilket kan tolkas både missionalt och generationellt.

Mer info kommer så småningom på webbsidan sommarkonferensen.fi.