Vad är vårt syfte?

Att forma lärjungar; människor som i karaktär och kraft återspeglar Jesus i den här världen

 

Vem är vi till för?

-För hela världen; börjandes med dem som finns i vår närhet, vill vi nå vår region och nation och alla folk

 

Vad är våra värderingar?

Vi tror att allt har sin grund i relationer, därför vill vi bygga starka och sunda relationer till Gud och varandra.

Andligt faders- och moderskap är centralt i lärjungaträning, därför behövs alla generationer i församlingsbygget

Vi vill vara Kristuscentrerade, Bibeltroende och Andefyllda.

 

Vad får man ut av att vara med?

En rik och meningsfull gemenskap som bekräftar, uppmuntrar och utmanar. Man får en bas för sin funktion och kommer inte att stagnera

 

Vad är vårt löfte?

Din relation med Gud kommer att fördjupas och du kommer att växa.

Du kommer att få vänner och tillsammans kan vi tjäna, och välsigna varandra i funktion

 

Detta blir

"EN FAMILJ SOM FÖRVANDLAR LIV OCH SAMHÄLLE"