Välkommen till

Ebeneserkyrkan Jakobstad

En familj som förvandlar liv och samhälle

På gång

Inkommande vecka

On 31.5 kl. 18 Bön. Sö 4.6 kl. 11 Gudstjänst, Markus Pettersson. Medlemsintagning.

Sommarkonferens

Missionskyrkan i Finlands sommarkonferens ordnas i Jakobstad 8-11 juni 2023. Konferensplatsen är Länsinummi skola. Info om anmälan och konferensprogrammet finns på www.mkf.fi.

En familj som förvandlar liv och samhälle

Vi är en frikyrkoförsamling i Jakobstad med medlemmar från hela regionen. Församlingen tillhör Missionskyrkan i Finland. Dagiset Anna daghem drivs i församlingens regi. Vi vill vara en familj av Jesustroende för alla generationer som stöder varandra och tjänar Jesus tillsammans. Jesus har förvandlat våra liv och därför vill vi ge Honom vidare till människorna i samhället. Välkommen med!

Verksamhet

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst på söndagar kl. 11 i Optima, Trädgårdsg. 30. En vanlig gudstjänst innehåller lovsång, predikan, bön samt kyrkkaffe. För barnen ordnas egna möten som kallas för Ebbe Play (4-6 år) och Ebbe Challange (7 år uppåt).

Barn och ungdom

På gudstjänsterna är barnen med inledningsvis och går sedan till egna möten. Ebbe Play (3 år till förskolan) och Ebbe Challange (skolåldern uppåt). Ungdomssamlingen Ebbe Grow är till för alla som är över 12 år och hålls var annan lördag kl. 19 i Ebeneserkyrkan, Södermalmsg. 1. Se instagram (ebbegrow) för mera info.

Anna Daghem

Anna daghem är ett privat daghem som finns på Södermalmsg. 1, i byggnaden intill kyrkan. Daghemmet har morgonsamling och ber bordsbön, men i övrigt fungerar det som ett vanligt dagis där det främsta målet är att ta hand om barnen på bästa sätt. Se mera info nedan under kontaktuppgifter.

Hemgrupper

En stor del av medlemmarna i församlingen är med i en smågrupp. De flesta träffas i hemmen, medan några möts i kyrkan. I smågrupperna får vi dela vardag med varandra och växa i vår tro. Ta konktakt med pastorerna ifall du vill vara med i en hemgrupp.

Mötesplatsen

Mötesplatsen är ett kvällsmöte som hålls en lördag i kvartalet i Ebeneserkyrkan, Södermalmsg. 1. Under friare former söker vi Herren med bön och lovsång, med öppenhet för det profetiska och med en kortare undervisning. Ingen barnpassning ordnas.

Mission

Varje månad har vi missionsinfo i gudstjänsten och en kollekt tas upp till förmån för mission. Församlingens missionsarbete koordineras av en missionsgrupp. Församlingen har som mål att bli en utsändande församling för såväl korttids- som långtidsmission.

Kontaktuppgifter

Föreståndare och pastor

Stefan Löv
tel. 0407222182
stefanlov@hotmail.com

Pastor

Jonas Ahlsved
tel. 0407010951
jahlsved@gmail.com

Styrelsens ordförande

Sofia Grankull
tel. 0505465306

Anna Daghem

Södermalmsgatan 1
Föreståndare:
Sonja Johansson
tel. 044 7600144

Församlingens kontonummer

Brukskonto:       FI80 3131 3001 1554 23

Missionskonto:  FI86 3131 3001 2088 59