Välkommen till

Ebeneserkyrkan Jakobstad

En familj som förvandlar liv och samhälle

På gång

Inkommande gudstjänster

Sö 23.6 kl. 17 Gudstjänst, Stefan Löv.

Sö 30.6 kl. 11 Gudstjänst, Tua Backman.

Sö 7.7 kl. 11 Gudstjänst, Stefan Löv. Dop efter mötet.

Sö 14.7 kl. 11 Gudstjänst, Stefan Löv.

 

En familj som förvandlar liv och samhälle

Vi är en frikyrkoförsamling i Jakobstad med medlemmar från hela regionen. Församlingen tillhör Missionskyrkan i Finland. Dagiset Anna daghem drivs i församlingens regi. Vi vill vara en familj av Jesustroende för alla generationer som stöder varandra och tjänar Jesus tillsammans. Jesus har förvandlat våra liv och därför vill vi ge Honom vidare till människorna i samhället. Välkommen med!

Verksamhet

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst på söndagar kl. 11 i Optima, Trädgårdsg. 30. En vanlig gudstjänst innehåller lovsång, predikan, bön samt kyrkkaffe. För barnen ordnas egna möten som kallas för Ebbe Play (4-6 år) och Ebbe Challange (7 år uppåt).

Barn och ungdom

På gudstjänsterna är barnen med inledningsvis och går sedan till egna möten. Ebbe Play (3 år till förskolan) och Ebbe Challange (skolåldern uppåt). Ungdomssamlingen Ebbe Grow är till för alla som är över 12 år och hålls var annan lördag kl. 19 i Ebeneserkyrkan, Södermalmsg. 1. Se instagram (ebbegrow) för mera info.

Anna Daghem

Anna daghem är ett privat daghem som finns på Södermalmsgatan 1. Daghemmet har morgonsamling och ber bordsbön, men i övrigt fungerar det som ett vanligt dagis där det främsta målet är att ta hand om barnen på bästa sätt. Se mera info nedan under kontaktuppgifter.

Smågrupper

En stor del av medlemmarna i församlingen är med i en smågrupp som samlas antingen i kyrkan eller i hemmen. I smågrupperna får vi dela vardagen med varandra och växa i vår tro. Intresserad av en smågrupp? Ta kontakt med Stefan Löv eller Anna-Kajsa Wikström.

Njutakväll

Njutakväll är ett kravlöst och avkopplande sammanhang för kvinnor i alla åldrar och i alla livsskeden. Varje kväll är en välblandad mix av “gott att vara”, lugn och ro, pep talk och njutbart i både program och i matväg. En kväll att få uppleva Guds underbara närvaro och den kärlek Han har till oss.

Mission

Varje månad har vi missionsinfo i gudstjänsten och en kollekt tas upp till förmån för mission. Församlingens missionsarbete koordineras av en missionsgrupp. Församlingen har som mål att bli en utsändande församling för såväl korttids- som långtidsmission.

Kontaktuppgifter

Föreståndare och pastor

Stefan Löv
tel. 0407222182
stefan.lov@ebeneserkyrkan.fi

Pastor

Jonas Ahlsved
tel. 0407010951
jonas.ahlsved@ebeneserkyrkan.fi

Styrelsens ordförande

Harriet Henricson
tel. 0503041303

Ebeneserkykan

Södermalmsgatan 1
68600 Jakobstad

Intresserad att hyra Ebeneserkyrkan?

Hyra för engångstillfällen:

  • Under 20 personer utan kök 75 euro, med kök 125 euro
  • Över 20 personer utan kök 100 euro, med kök 150 euro
  • Privata evenemang som församlingsmedlemmar ordnar är gratis men med eget ansvar för kök och städning.

 

Anna Daghem

Södermalmsgatan 1

68600 Jakobstad
Föreståndare:
Sonja Johansson
tel. 044 7600144

Församlingens kontonummer

Brukskonto:       FI80 3131 3001 1554 23

Missionskonto:  FI86 3131 3001 2088 59

Diakonikonto: FI77 3131 3001 2153 26

Gerd Erikssons minnesfond: FI58 31313001 1554 31